אלרוב


אלרוב ישראל פועלת באמצעות אלרוב נדל"ן ובאמצעות חברות נוספות בשליטתה בתחומי הנדל"ן להשקעה והמלונאות, בישראל ומחוץ לישראל, על ידי ייזום או רכישה של נכסי נדל"ן מניב, ובפרט מרכזי מסחר, משרדים ובתי מלון, וכן בתחום של השקעות בניירות ערך. פעילותה של הקבוצה מחוץ לישראל בתחום הנדל"ן להשקעה מתרכזת בשוויץ, ובתחום המלונאות מתרכזת בפריז, לונדון ואמסטרדם.

אלרוב נוסדה בשנת 1978 על ידי מר אלפרד אקירוב, יו"ר החברה.