צים


צים הוקמה ביוני 1945  ביוזמת דוד בן גוריון ומשימתה המרכזית של החברה בשנים הראשונות היתה הבאת מאות אלפי עולים ופליטים לארץ ישראל.

לאחר מכן הפכה לאחת מחלוצות ההובלה במכולות, וכיום נמנית החברה, המעסיקה כ-4,000 עובדים, על עשרים החברות הגדולות בתחום פעילות זה, עם קווי הובלה בכל רחבי העולם.