אטריום


אטריום היא חברת נדל"ן אוסטרית אותה רכשה גזית גלוב.