יוליוס בר


בנק יוליוס בר משתייך לקבוצת הבנקאות הפרטית המובילה בשווייץ, שנוסדה לפני 125 שנה.

מאז היווסדו בוחר הבנק לעסוק באופן בלעדי במתן שירותים בתחום הבנקאות הפרטית.

הבנק מיוצג ביותר מ-40 מדינות ברחבי העולם ורואה בישראל שוק יעד מרכזי.