פסגות


בית השקעות הינו מנהל כספי הציבור הגדול בישראל. פסגות מנהל נכסים עבור יותר מ- 1.3 מיליון לקוחות פרטיים, לקוחות עסקיים וגופים מוסדיים בהיקף של יותר מ-195* מיליארד שקלים.

​​בית ההשקעות מציע ללקוחותיו מגוון רחב של אפיקי ומכשירי השקעה המתאימים למשקיעים בעלי אופי שונה, וכן מסלולי ביטוחי חיים אטרקטיביים למטרות שונות. בעלת השליטה בפסגות היא קרן APAX Partners.