אזורים


אזורים היא אחת מהחברות הגדולות, המנוסות והיציבות בישראל בתחום הבנייה למגורים.  חברה ציבורית שמניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל-אביב ובעל השליטה בחברה הינו איש העסקים הבינלאומי מר הרשי פרידמן.  לאזורים פרויקטים רבים ברחבי הארץ מצפון ועד דרום, לרבות נהריה, חדרה, הרצליה, אשקלון ועוד