גזית גלוב


גזית גלוב ישראל מקבוצת גזית גלוב הוקמה בשנת 2005 ומאז עוסקת ברכישה, ייזום, פיתוח וניהול של מרכזי מסחר עירוניים ואיזוריים תחת המותג G.  

עיקר פעילותה של החברה מרוכז בישראל והיא מחזיקה ב- 12 מרכזים מניבים (מתוכם 2 בשלבי פיתוח סופיים) וב- 3 נכסים מהותיים לפיתוח בעיקר במרכז הארץ, בהיקף כולל של כ- 232,000 מ"ר GLA .

גזית גלוב ישראל נמצאת כל העת בפיתוח והשבחת הנכסים שבבעלותה וכן בבחינת הזדמנויות נוספות על מנת להמשיך לצמוח ולהוות גורם מוביל בתחום הנדל"ן המניב בישראל.

http://www.gazit-globe.com/he/