שגרירות דנמרק


תפקידה של שגרירות דנמרק בתל אביב לחזק את היחסים בין דנמרק לישראל, בזירה המדינית, העסקית, התרבותית ואיכות הסביבה.

כמו כן, השגרירות מעדכנת את ממשלת דנמרק, כמו גם את המוסדות הדניים באשר למצב הפוליטי-מדיני בישראל ובאזור.
תפקיד נוסף של השגרירות הוא להציע סיוע והנחיה לאזרחי דנמרק המבקרים או מתגוררים במדינת ישראל.