"המייק אובר" של Airbnb


האסון התקשורתי של השנה

10 השגיאות הגדולות שעשתה BP בניהול משבר דליפת הנפט - והלקח של כולנו מהן

אפשר להכתיר את המחדל של BP כאסון התקשורתי הגדול בעת האחרונה, ולו בגלל שהחברה שיקרה מהרגע הראשון ודיווחה על דליפת 1,000 חביות נפט ליום - כשממשל ארה"ב טען כי דולפות 19,000-12,000 חביות ליום. ברגע חשיפת השקר הגס, נחרץ גורלה של החברה.