מאבקים ציבוריים

חברת שלום TELAVIV מקדישה מזמנה לניהול מאבקים חברתיים ציבוריים, חלקם בהתנדבות