PwC Israel מסכמת את שנת 2023 עם דו"חות הדגל – דו"ח האקזיטים השנתי ודו"ח המיזוגים והרכישות במשק הישראלי השנתי

ב-PwC Israel מציגים תמונת מצב שלא נראתה כמותה מזה עשור במדינת ישראל, הן באקזיטים במגזר ההייטק והן בעסקאות המיזוגים והרכישות בשוק הישראלי על המגזרים השונים. כאשר את ממצאי הדו"חות הללו, השותפים בפירמה קושרים, בין היתר, לאי היציבות הישראלית בשנה החולפת. 

אז מה היה השנה בענף הייטק? לפי דו"ח האקזיטים 2023 הסכום הכולל של העסקאות הרכישה והנפקות מסתכם ב-7.5 מיליארד דולר, ומספר העסקאות עומד על 45 בלבד. מנגד, הנה נתונים מעודדים – ענף הסייבר הציל את המצב עם 19 עסקאות וסך כולל כ-4.2 מיליארד דולר, ועסקאות "כחול לבן" שממשיכות להוות נתח משמעותי מהדו"ח. 

ומה היה השנה בשוק הישראלי מזווית מאקרו כלכלית? לפי דו"ח המיזוגים והרכישות 2023, המציג את מצב הכלכלה הישראלית ברקע אי הוודאות במציאות החברתית-פוליטית במדינה, ישנה מגמת ירידה בעסקאות חזקה יותר ביחס לעולם. על אף המשבר העולמי בהשפעת האינפלציה והעלאות הריבית, מגזר ההיי-טק ממשיך להוביל עם 81% מכלל העסקאות. עוד ממצא מהדו"ח מצביע על ירידה של 46% בסכום הכולל של העסקאות; ירידה ב-23% במספר העסקאות כשהסך הכולל הסתכם ב-9.8 מיליארד דולר; וצניחה של 35% בשווי העסקה הממוצע הנאמד ב-131 מיליון דולר. עם זאת, על אף המלחמה עסקאות שהגיעו לסף בשלות אכן נסגרו בהצלחה.  

בהסתכלות לעתיד, בפירמה ישנה מחשבה אופטימית באשר להתאוששות המשק הישראלי שהינו בעל ערך לשוק הגלובלי בהיבטי הטכנולוגיה אך לא רק, וכי התעניינות המשקיעים בישראל מדגישה את קרנה של תעשיית ההיי-טק הישראלית.

לעוד מידע בעברית גלובס

לעוד מידע באנגלית בלומברג